+46 730 91 91 02 info@algebackgroup.se

VÅRA utbildningar

Det är viktigt att du får rätt utbildning och förutsättningar när du utför ditt arbete, därför erbjuder vi de utbildningar som du behöver för att nå framgång i din yrkesroll. Vi fokuserar mycket på online utbildningar  för att minimera ert produktionsbortfall och våra utbildningar följer alla riktlinjer, lagar samt AFS:ar som är uppsatta för dessa kravutbildningar. Vi lägger ett stort engagemang på att utbildningen ska bli en minnesvärd upplevelse för just dig.

Arbete på väg

Denna utbildning är obligatorisk för er som jobbar på eller i anslutning till en väg. I denna utbildning lär vi oss hur man arbetar med säkerhet & arbetsmiljö i fokus.

Arbetsmiljöutbildning

Med denna utbildning hjälper vi företag att arbeta systematiskt med sin arbetsmiljö. Är ni dessutom 10 anställda & uppåt så är det ett krav på att arbetsmiljöarbetet är dokumenterat & detta hjälper självklart vi er med.

Asbestutbildning

I denna utbildning lär du dig teoretiska & praktiska kunskaper för att riva & sannera med asbesthaltigt material. Denna utbildning är ett krav då det finns stora hälsorisker vid arbete med just asbest.

BAS-U/BAS-P

Här lär vi ut aktuella regler & ansvarsfördelning för arbetsmiljön. Vår kurs vänder sig till alla personer i arbetsledande positioner med ett övergripande arbetsmiljöansvar.

Fallskyddsutbildning

Denna utbildning är för dig som arbetar på en höjd som sträcker sig över 2 m. Här får du bland annat lära dig säkerhet, lagar & riskbedömning. För att använda den personliga fallskyddsutrustningen på ett säkert sätt krävs det utbildning.

Heta/Brandfarliga arbeten

Här lär vi ut hur du hanterar moment där det kan finnas risk att en brand kan uppstå.
Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav & är obligatorisk att genomföra var 5e år. Denna utbildning är för dig som ska vara tillståndsansvarig, utförare eller brandvakt.

HLR & Första hjälpen

Denna utbildning är en viktig del i att skapa trygghet för alla på sin arbetsplats, bistå en säker arbetsmiljö samt att kunna rädda ett liv.

Ledarskap

Det finns inga genvägar. För att kunna utveckla sitt ledarskap måste man börja där man står. Alltså kunna förstå både sig själv & sina medmänniskor. Insikten som följer blir en avgörande framgångsfaktor för att kunna ta nästa steg i utvecklingsresan. 

Liftutbildning

Denna utbildning vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med lift för att försäkra en säker & riskmedveten liftanvändare. Detta är giltigt i fem år & ska sedan förnyas genom en repetitionsutbildning.

Miljöutbildning

Ett grundkrav för en miljödiplomerad eller miljöcertifierad verksamhet är att all personal har genomgått en grundläggande miljöutbildning. Detta är en förutsättning för att ha ett välfungerande miljöarbete.

Motorsågsutbildning

En utbildning för att lära sig olika tekniker både för enkla och mer komplicerade arbetsmoment för att motverka olyckor, belastningar samt göra ditt arbete mer effektivt vid hantering av en motorsåg.

Motorkapsutbildning

Arbetsmiljöverket ställer krav på att alla som arbetar med arbetsutrustningar med särskilda risker har utbildning.  Denna utbildning ger deltagaren kunskaper för att förebygga olyckor & minska riskerna för ohälsa & olycksfall på arbetsplatsen.

Projektledning

Här får du lära dig hur du praktiskt initierar, planerar, driver och avslutar ett projekt. Vi ger dig ny kunskap, verktyg & metoder för att du ska lyckas med dina mål inom verksamheten. 

Ställning 2-9 m

Denna utbildning vänder sig till dig som monterar, ändrar befintlig konstruktion eller demonterar ställning med en höjd på 2 – 9 meter. 

Truckutbildning

För att få köra truck behöver du en utbildning som fokuserar på säkerhet. Efter denna kurs kommer du att ha teoretiska & praktiska kunskaper i att hantera en truck samt så kommer du att erhålla ett truckkort.

Belastningsergonomi

Här lär du dig hur arbete ska planeras och utföras för att förebygga belastningsbesvär. Det gäller till exempel obekväma arbetsställningar, tungt kroppsarbete och repetitivt arbete.

Entreprenadjuridik

Denna utbildning vänder sig till alla som kommer i kontakt med anbud och avtal i bygg- och anläggningssektorn. Detta är ett bra sätt för att kunna öka lönsamheten och minska riskerna.

Säkra lyft

Arbetsmiljöverket ställer krav på att alla kranförare, lastkopplare och signalmän har utbildning för att få använda lyftanordningar och lyftredskap. Detta är för att förebygga olyckor och minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

BOKA DIN UTBILDNING HÄR!

Kontakta oss gärna så hjälper vi dig med rätt utbildning till ditt företag. 

7 + 8 =