031 - 88 75 99 info@algebackgroup.se

VÅRA TJÄNSTER

Vi hjälper företag att nå bättre resultat i sin verksamhet. Nedan presenteras ett urval av tjänster vi kan hjälpa er med. Men som alltid, träffas vi gärna för att prata om hur vi kan samarbeta med just er.

l

LEDNINGSSYSTEM

Vi hjälper er att bygga upp eller förbättra ert ledningssystem. 

ISO-CERTIFIERING

Vi hjälper er att bli ISO-certifierade inom kvalitet, miljö och/eller arbetsmiljö.

KMA-KONSULT

Vi hjälper er i arbetet kring KMA oavsett om det rör sig om enskilda projekt eller det löpande KMA-arbetet.

h

UTBILDNING

Vi hjälper till med era utbildningsbehov, oavsett om utbildningen genomförs digitalt eller är lärarledd.

IT-KONSULT

Vi hjälper er att automatisera och effektivisera er IT-användning.

BOKA UTBILDNING

Få rätt utbildning med oss! Boka redan i dag.

KÖRJOURNAL

Vi hjälper dig att komma igång med din körjournal

SKAPA ETT INTRANÄT

Tillsammans skapar vi en lätt och tydlig internkommunikation.

ALGEBÄCK GROUP

Behöver ni hjälp med att se över och förvalta ert ledningssystem, kärnan i organisationen? Vi på Algebäck Group kan hjälpa er med en helhetslösning, med kreativa och innovativa förslag ligger alltid resultatet i fokus.

Vår historia

Här kan du läsa om vad som hände under företagets första år.

Har ni rätt mål i verksamheten?

Algebäck Group AB har tillsammans med digitaliseringsföretaget Dokiv AB tagit fram ett komplett och flexibelt ledningssystem med intranät. Ett intuitivt, användarvänligt och flexibelt ledningssystem som kommer att underlätta arbetet betydligt.

Fokus på internt stark och kompetent organisation

Det behövs ofta läggas större fokus på uppföljningsarbetet för att organisationen ska nå sina kvalitets-, miljö- och arbetsmiljömål. Algebäck Group hjälper till med detta vilket också bidrar till att kunderna uppfyller sitt arbetsmiljöansvar.

Framtidens företag

Under pandemins dagar får vi företagare möjlighet att tänka igenom våra strategier och affärsmodeller. Det ger oss också möjlighet att lyfta blicken och tänka framåt, inte bara för oss utan även för framtida generationer. Förändringar måste ske, och det är nu.

ISO certifierade

Resan för att bli ISO certifierade har varit väldigt viktig för oss på EBE Gruppen och för våra medarbetare. Det är något som även har medfört en stor trygghet för våra kunder och samarbetspartners. Sedan en tid tillbaka är vi certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

– Att vara ISO certifierade innebär att vi följer Internationellt ställda krav på hur en organisation ska arbeta, i vårt fall med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Certifieringen är ett kvitto på att vi arbetar på rätt sätt och lever upp till de högt ställda kraven, förklarar Philip Bayati VD på EBE Gruppen.

Läs mer här!
Mot nya höjder med förnyad ISO-certifiering i ryggen

ISO-certifiering inom kvalité och miljö innebär att vi behöver vara på tårna för att efterleva de krav som ställs på oss och inte minst för att hela tiden utvecklas som organisation. Till vår hjälp har vi haft en extern partner, Algebäck Group, som under processens gång varit en stabil partner som stöttat och drivit projektet framåt.

Läs mer här!

 –  Att vara ISO certifierade innebär att vi följer internationellt ställda krav på hur en organisation ska arbeta, i vårt fall med kvalitet och miljö. Certifieringen är ett kvitto på att vi arbetar på rätt sätt och lever upp till de högt ställda kraven, förklarar Lillebjörn Gustavsson VD på SSG Nordic AB.

Camilla Algebäck på Algebäck Group har haft en central roll och bidragit med ett helikopterperspektiv. Tillsammans med ledningsgruppen och kollegor har vi arbetat utifrån en målbild att uppfylla ISO kraven. Camilla kommer fortsätta att vara med och utveckla vårt KMA-arbete (kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete) samt arbetssättet inom organisationen.

   –  I takt med skärpta krav från omvärlden på organisationer, att både leverera hög kvalité till rätt pris med miljön i fokus, så krävs engagemang. Det är heller inte speciellt hållbart att lämna arbetet åt slumpen, som lätt blir verklighet om rätt resurser inte involveras. Det blir varken lönsamt eller värdeskapande för organisationen, berättar Camilla.

ISO Certifikat mer än bara ett emblem

Att ställa krav på organisationen, följa upp, kartlägga avvikelser och verksamhetsmål samt kommunicera detta är en viktig del i att vara ISO certifierade. 

   –  För att nå vår vision om att bli Skandinaviens största och bästa 24/7 partner, måste vi ha roligt på arbetsplatsen. Men det måste finnas tydliga både kortsiktiga och långsiktiga mål. Att vara ISO certifierade innebär att vi kan arbeta utefter ett bättre och mer strukturerat arbetssätt, samtidigt som det kommer generera en större trygghet för våra kunder, förklarar Lillebjörn. 

Både Camilla och Lillebjörn vill lyfta det fantastiska engagemanget och delaktigheten som det varit från alla inblandade parter. 

   – Viktigt att nämna är hur väl kommunikationen har fungerat. Det har även varit en tydlig och långsiktig målbild med arbetsinsatsen. Plattformen för intern kommunikation, som arbetats fram parallellt med ISO-arbetet, ska fortsätta att implementeras i organisationen vilket kommer att ge stora fördelar för arbetet genom ständiga förbättringar och fortsatt utveckling av organisationen, avslutar Camilla.

KUNDER & PARTNERS

Nedan finner du ett urval av de kunder som vi samarbetat med.

VI SOM JOBBAR HÄR

Om du har frågor inom ett specifikt område tveka inte att ta kontakt med någon av oss.

Camilla Algebäck

Camilla Algebäck

VD

031 – 88 75 90
camilla@algebackgroup.se

Pontus Algebäck

Pontus Algebäck

IT & System

031 – 88 75 91
pontus@algebackgroup.se

Susanne Olofsson

Susanne Olofsson

Ekonomiansvarig

031 – 88 75 99
faktura@algebackgroup.se

Mikael Bjärsborn

Mikael Bjärsborn

Utbildningsansvarig

031 – 88 75 99
info@algebackgroup.se

Frida Harnesk

Frida Harnesk

AD / Web Designer

031 – 88 75 99
info@algebackgroup.se

Hans Lindgren

Hans Lindgren

Kontrollansvarig / Utbildare

031 – 88 75 99
info@algebackgroup.se

BOKA ETT MÖTE MED OSS

Vi tar gärna ett möte med er! Kontakta oss så kan vi ses över en kaffe och prata möjligheter.

10 + 1 =

ALGEBÄCK GROUP

Vi skapar mervärde till ert företag.

KONTAKT

info@algebackgroup.se

031 – 88 75 99

Askims Kyrkväg 38, 436 42 ASKIM